Är du anhörig till någon som på grund av sjukdom, ålder eller handikapp inte längre klarar av vardagen på egen hand? Du kan vara maka/make, sammanboende, barn, barnbarn, förälder, syster, bror, vän eller granne.

Vi vill underlätta för dig att hantera den svåra situationen du befinner dig i. Vi vill också verka för att du ska få en förbättrad livssituation och ett så gott liv som möjligt. Vi har inga medlemsavgifter eftersom föreningsbidrag täcker våra kostnader.


Vad vi gör...

Vi har som mål att på olika sätt och i olika sammanhang stödja anhöriga och även i övrigt bevaka och tillvarata anhörigas intressen.

  • Vi påverkar politiker
  • Samarbetar med kommunens tjänstemän
  • Står i nära kontakt med kommunens anhörigkonsulter och
  • Driver arbets- och intressegrupper inom föreningen.

Det är viktigt för oss att ta hänsyn till just dina behov och förväntningar – det är det som ska styra föreningens verksamhet.  

Därför har vi med jämna mellanrum medlemsträffar där vi tar upp aktuella frågor, lär känna varandra och kan diskutera och föra fram nya förslag under trivsamma former. Under träffarna kommer du i kontakt med personer i samma situation och kan ta del av deras erfarenheter. Träffarna kan även bestå av intressanta föredrag, besök av våra förtroendevalda eller kommunens tjänstemän och ibland även en stunds underhållning.